මිනිස්සුන්ට 'පණ එන' අවුරුද්දක් වේවා!

 


2022 අවුරුද්ද ජනවාරි 1 පාන්දර ඇරඹුනා. දැන් අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්නා කියන නෑදෑයන්ට, හිතමිත්‍රාදීන්ට සුබ පැතුම් පණිවිඩ එහෙම යවලා සුපුරුදු විදිහට වැඩ පටන්ගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒත් අපි ආයෙමත් යන්නේ ගෑස්, කිරිපිටි පෝලිම්වලට. අඩු ගණනට එළවළු හොයන සවාරිවලට, අහස උසට බඩු මිළ යද්දි දුක්වෙන පොකට්ටුව එක්ක කියන එක අමතක කරන්න බෑ.

මිනිස්සු විදිහට තව කොච්චර කාලයක් මැරිලා වගේ ජීවත්වෙන්න ද? මිනිස්සු විදිහට තව කොච්චර කලක් වැරදි තීරණ, දූෂණ වංචා වලට ඉඩදීලා මැරුණා වගේ ඉන්නද? සමාජ අසාධාරණයන් ඉස්සරහ ඇස් කණ් වහගෙන ඉන්න එක මැරුණා හා සමානයි.

ගෝලීය වසංගතයෙන් හැම රටක්ම වැටුණේ නෑ. වැටුණේ අදූරදර්ශී පාලකයන් ඉන්න, අසමත් පාලකයන් ඉන්න වගේම පණ නැති මිනිස්සු ඉන්න රටවල් විතරයි. ඉදිරිය දකින නායකයන්, අවංක පාලකයන් වගේම පණ ඇති මිනිස්සු ඉන්න රටවල් කෝවිඩ්වලට තියා සක්වල හෙළවුණත් හොලවන්න බෑ.

අන්න ඒ නිසා 2022 අවුරුද්දේ වත් 'පණක්' ඇති මිනිස්සු විදිහට නැගිටින අවුරුද්දක් කරගමු!

0 Comments