ගබ්සාව නීතිගත කරන්නට ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නඩු කියූ සාරා වෙඩින්ග්ටන් මියයයි.

1973 අවුරුද්දේ ටෙක්සාස් හි නීතීඥවරියක් ලොව පුරා සුප්‍රසිද්ධවූ නඩු කටයුත්තක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ එය ඉතිහාසයේ මුල්ම වතාවට ඇමරිකාව තුළ ගබ්සාව නීතිගත කිරීම වෙනුවෙන් රජයට නම්‍යශීලීවන්නට සිදුවන තැනට නීතිරීති ලිහිල් කරමින් ය. ඇය සාරා වෙඩින්ග්ටන් ය. 

76 වියැති සාරා ඊයේ සිය ජීවිතයෙන් සමුගත්තේ තමන්ගේ වෘත්තීමය සහ සමාජයීය ජීවිතය පුරා ලොවපුරා කාන්තාවන් ඇතුළු ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් සිදුකරමින් ය.

එවකට ඇමරිකාව තුල ගබ්සාවට එරෙහිව පැවති නීතිමය තහංචි නිසාවෙන් කාන්තාවන් පත්ව තිබූ ඛේදජනක තත්වයන් මෙන්ම නීතිමය හිරිහැරයන් නිසාවෙන් කාන්තාවන් අනාරක්ෂිත ගබ්සාවන්ට යොමුවී ජීවිත අවදානමකට පත්ව ඇති අයුරු අවබෝධකරගෙන එකී නීතිරීතිවලට එරෙහිව නඩු පවරා ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට සාරා ඉතා නිර්භීතව ක්‍රියා කළා.


0 Comments